Mondzorg met ambitie

  • Professionel overtagelsesproces – tryghed for alle
  • Attraktiv partnermodel - sikkerhed for fremtiden
  • Solide leverandøraftaler – høj kvalitet
  • Udvikling og sparring – fælles succes
Læs mere

DentConnect Academy

Konstant udvikling er nødvendig for at kunne tilbyde den bedste tandpleje.  Derfor har DentConnect siden 2012 haft sit eget uddannelsesakademi: DentConnect Academy. Her får vores medarbejdere masser af muligheder for at udvikle sig og holde fagkundskaberne på et højt niveau.

Klinikassistenter, tandplejere, administrativt personale og tandlæger – ja alle faggrupper og specialer, indbydes og deltager i vores årlige kongres og løbende konferencer.

Vi planlægger emner, der er aktuelle og har fokus på et højt fagligt niveau med nationale og internationale foredragsholdere. Hele tiden til gavn for vores patienter.

Et vilkårligt udvalg af tilbuddene fra DentConnect Academy:

  • Intervision, supervision og visitation
  • Forelæsninger og oplæringer afholdt af tandpleje-professionelle
  • Vidensudveksling i faggrupper
  • Introduktionsdage for nye medarbejdere 

Kongres

DentConnect Academy organiserer årligt en kongres for alle medarbejdere og fagfæller. Sammen med vores leverandører og kollegaer fra tandplejeverdenen kreerer vi et inspirerende, aktuelt og lærerigt program. Talere fra alle mulige discipliner behandler vigtige temaer. Derudover er der plads til at sparre med leverandører, fagfæller og kollegaer på expo-markedet.

 

DentConnect er garant for:

Professionalitet

Samarbejde

Pålidelighed

Gennemslagskraft

Udvikling