Mondzorg met ambitie

  • Professionel overtagelsesproces – tryghed for alle
  • Attraktiv partnermodel - sikkerhed for fremtiden
  • Solide leverandøraftaler – høj kvalitet
  • Udvikling og sparring – fælles succes
Læs mere

Hvordan foregår salget af din klinik?

Nedenfor kan du få et indtryk af salgsprocessen – fra første dialog til endelig underskrift.

 

At sælge sin klinik er en stor beslutning. Mange tandlæger gør det kun én gang i deres professionelle liv. I Dentconnect har vi stor erfaring med køb og overtagelse af klinikker, og betragter os selv som samarbejdspartner - end blot køber.

 

Salgsprocessen kan opleves lang og med mange papirer, bilag og delaftaler. Vi gør tingene professionelt, og med professionelle rådgivere og samarbejdspartnere. Vi har respekt for, at en salgsbeslutning handler om mere end økonomi. For os er det også vigtigt, at medarbejdere og patienter kan se sig selv i det nye samarbejde.

 

Vi forstår fuldt ud, at du skal kende til alle vilkår i dit nye samarbejde med Dentconnect, før du kan træffe en endelig beslutning.

Efter salget bliver du som partner i Dentconnect en nøglemedarbejder. Du vil derfor opleve et højt informationsniveau, et tæt samarbejde og en solid faglig sparring. Hele salgsprocessen vil bygge op til dette, og gøre overgangen fra selvstændig klinikejer til partner i Dentconnect til en positiv oplevelse.

 

 

Step 1: Dialog

Vi afdækker i samarbejde med dig, om dine ønsker, behov og ambitioner, passer til de muligheder Dentconnect tilbyder – både økonomisk og fagligt.

 

 

Step 2: Tilbud

Vi får adgang til klinikkens tal og oplysninger, og udarbej- der på baggrund heraf et tilbud. Når begge parter er tilfredse, underskrives en hensigtserklæring om salget.

 

 

Step 3: Analyse

Vi laver en grundig analyse af klinikkens regnskaber, udstyr, lager, leverandøraftaler, kontrakter og alle juridiske forpligtigelser. Sammen får vi et komplet billede af din klinik og værdiansættelse.

 

Step 4: Endelig aftale

Vi udarbejder og underskri- ver en købsaftale. Vi aftaler, hvordan medarbejderne og patienterne informeres. Og vi aftaler, hvornår din klinik officielt træder ind i samar- bejdet med Dentconnect

 

Step 5: Vi begynder samarbejdet!

Vi stifter bekendtskab med teamet i klinikken, og forklarer hvem vi er, og hvordan vi arbejder. Vi drøfter ligeledes hvordan teamet fra DentConnect kan støtte din klinik. Sammen sørger vi for en gradvis integration af din klinik i vores organisation.

 

Få mere information nu!