Klinikchefens ansvarsområder

 
Klinikchefen er ansvarlig for den daglige ledelse af klinikken. Det indbefatter overordnet set ansvar for det kliniske arbejde, medarbejdere og forretningen. Klinikchefen fungerer som bindeled mellem klinikken og Shared Service Center. 
 
Udspecificering af ansvarsområder. 
 
1. Klinikchefen er den kvalitetsansvarlige tandlæge på klinikken:
 • Fastholde højt fagligt niveau
 • Høj patientservice og tilfredshed
 • Kliniske processer
  • NIR, konstanskontrol, VAT, ydernr. 
 
2. Klinikchefen er ansvarlig for den daglige ledelse af klinikken
 
 • Godkender arbejdsplan, ferieplan og afspadsering mv.
 • Elevansvarlig
 • Ansættelser/afskedigelser
 • Lønforhandlinger
 • MUS samtaler
 • Afholder klinikmøder
 • Godkender fakturaer
 
 

Teamlederens ansvarsområde

 

Klinikchefen udpeger på hver klinik en teamleder i medarbejdergruppen. Teamlederens vigtigste opgave er at fungere som klinikchefens højre hånd. Herudover har man som teamleder det overordnede ansvar for: 

 

 • varelager
 • vagtplan og ferieplan

 

Klinikchef og teamleder holder møde hver uge.