Ansættelser og fratrædelser i klinikkerne


Når en medarbejder enten tiltræder en stilling eller fratræder en stilling i klinikkerne, er det Klinikchefens ansvar at orientere Shared Service Center (SSC) om dette forhold. Orientering af SSC om ansættelser i klinikkerne skal ske inden aftalen indgås, og det samme gælder så vidt det er muligt for fratrædelser.


Ønsker Klinikchefen at ansætte en ny medarbejder i klinikken, skal behovet og muligheder drøftes med SSC. Aftales det at ansætte en ny medarbejder udformer SSC et stillingsopslag på baggrund af en profil for kandidaten som laves i samarbejde med Klinikchefen.

 

Det er Klinikchefens eget ansvar at modtage ansøgninger og afholde ansættelsessamtaler med kandidater. Når den rette kandidat er fundet, udfylder Klinikchefen et skema med oplysninger om den nye medarbejder og sender til Jeanette van Mehren fra SSC, som udformer en ansættelseskontrakt til medarbejderen.


Ved ansættelser mailes underskrevet ansættelseskontrakt til Bente Larsen (bl@etand.dk) og til Jeanette van Mehren (j.vonmehren@dentconnect.eu) fra SSC.

 

Ved fratrædelser mailes underskrevet opsigelse fra medarbejderen til samme medarbejdere i SSC.

 

Rekruttering af nye medarbejdere