Personale i klinikkerne

Under fanen "personale" finder du information som bredt relaterer sig til personaleforhold i klinikkerne. Her er beskrivelse af ansættelses- og fratrædelsesprodurer, og du finder en beskrivelse af ansvarsområderne for Klinikchefer og Teamledere

 

Langt de fleste sager, som relaterer sig til personalet i klinikkerne skal håndteres af Klinikchefen i klinikken f.eks. lønforhandling, koordinering af arbejdsopgaver og MUS-samtaler. I sager vedrørende ansættelse af nye medarbejdere og afskedigelse af medarbejdere, arbejder SSC og Klinikchefen tæt sammen.