Mondzorg met ambitie

  • Professionel overtagelsesproces – tryghed for alle
  • Attraktiv partnermodel - sikkerhed for fremtiden
  • Solide leverandøraftaler – høj kvalitet
  • Udvikling og sparring – fælles succes
Læs mere

DentConnect's Shared Service Center

Shared Service Center er vores hovedkontor i Danmark. Her sidder specialister indenfor HR, IT, indkøb, klinikdrift, økonomi, marketing mv. Disse kompetencer støtter således indenfor hver deres område. Det kan være alt fra ledelse, udtænkning af en effektiv marketingstrategi til forhandling af attraktive indkøbskontrakter og afholdelse af kurser. Altsammen for at klinikken og medarbejderne kan have maximalt fokus på behandling af patienter og deres tilfredshed.

Shared Service Center skaber rammerne for klinikkerne

Vores Shared Service Center håndterer:


- Regnskab og økonomistyring
- HR og lønadministration
- Indkøbsaftaler
- Marketing og kommunikation
- Implementering af nye kliniske krav f.eks. NIR
- Faglig udvikling via DentConnect Academy

 

Vi tager endvidere hånd om medarbejderne og sikrer kontinuitet ved f.eks. generationsskifte, barsel, sygdom og rekruttering.